زمستون شده هوا سرد...

اصلا زمستان زیبایی اش به لمس سرمای تن خسته ی زمین است....

تنی که چند صباحی خواب میبیند....خواب بهار...

زمستان زیباست خوب من، چشمانت را بازکن...میتوانی در آغوشش گل کنی....

زمستانی که سپیدی و پاکی برف و لطافت و بخشندگی باران را دارد...

زمستان را دوست دارم که نفس می کشی و ساده بر شیشه های بی جان طرح می زنی و باز یادت می آید که زود سرنوشت عوض می شود با یک نفس عمیق...

زمستان به فصل نیست به دل است...

وقتی به بهشت زهرا می روی زمستان است....حتی در چله تابستان...وقتی در میان سنگها دنبال گم شده ات میگردی... وقتی میبینی چقدر هم سن تو زیرخاک خفته اند....

یادت می آید که نمیتوان دل بست...به فردا...به آرزوها...

نه اینکه حرکتی نکنی....نه!...

گاهی باید بر حرکت فکر کرد نه هدف1...

و انتخاب...مبتواند آغازگر فصلی باشد در زندگی و حتی تولدی دوباره

به غلط این طور تصور میکنیم که بیداری آگاهی با تولد اولیه ما هم زمان است به دلیل اینکه شاید قادر نیستیم حالت زنده ی دیگری جز این تصور کنیم1....

 

پ.ن: خدایا...با این که هوای جهان خوب نیست....به عشق تو دارم نفس می کشم...

تذکر: باید یاد گرفت چطور نه گفت و چطور نه رو پذیرفت...نه با زور از زیر نه گفتن فرار کنید و نه در تلاش نه نشنیدن باشید...(جمله ی منفی زشتی شد اما منظورم دقیقا همین است که نوشتم!)

پ.ن: هرکس میتواند آنطور که دوست دارد قضاوت کند اما....باورکن خوشحال می شوم وقتی مینویسی که عاشق کسی شده ای...میخواهی باور کن میخواهی نه!برایم مهم نیست...(For e.m.e)

1. ظرافت جوجه تیغی اثرموریل باربری.

/ 3 نظر / 24 بازدید
100%

"زمستانی که سپیدی و پاکی برف و لطافت و بخشندگی باران را دارد... " چه زیبا... همانند آوای باران...

100%

"وقتی به بهشت زهرا می روی زمستان است....حتی در چله تابستان...وقتی در میان سنگها دنبال گم شده ات میگردی... وقتی میبینی چقدر هم سن تو زیرخاک خفته اند.... یادت می آید که نمیتوان دل بست...به فردا...به آرزوها... " اما زیباست امید... امید به اینده...

نیلوفر

زمستان برای من مبدا تحول است هر اتفاقی چه خوب چه بد در این ماه برایم اوفتاده