دعا

دیوونه میشم وقتی کسی بهم میگه براش دعا کنم...

مگه من کی ام؟...

خدااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا....

وقتی بهم میگه براش دعا کنم یعنی اوضاع خیــــــــــــــــــــــــــــــــلی خرابه...خدا من که بنده خوبی نیستم ولی به حق بنده های خوبت کمکش کن...

دوست دارم...نمیتونی درک کنی چقدر فقط اینو بدون که هر بار میبینم اینقدر به هم ریخته ای تا 2روز به یادت می افتم ناخود آگاه اشک میریزم...

اینو نمیگم که دیگه حرف نزنی اینو میگم که بدونی عزیزی...که بدونی این حرفت آخر بی رحمیه که میگی دوست نداشته باشم...

 

در نگاهت غزل از پای فتادست به زمین

من در آغوش وجود تو آرامم، همین...

 

هر کس میتونه براش دعا کنه...میدونم چیه ولی خودش هیچی نمیگه...براش دعا میکنم...براش دعا کنین.

/ 7 نظر / 23 بازدید
نیلوفر

وظایفی که خدابه ما محول می کند آنقدر زیاد نیست که ما را بشکند ولی آنقدر زیاد است که ما را به زانو در آورد.[گل]

الیکا

خبرت هست که از خوبی خود بی خبری......... سراسر وجودت مهربونی و آرامشه درگیر آدم ها نشو، هیچ کس رو بیشتر از خودت دوست نداشته باش

نیلوفر

یادم رفت بنویسم ما را برای دعا به زانو درآورد.

M.AMIN

عقل گفت دل منزل وماوای من است عشق خندیدوگفت:یاجای تویاجای من است