خدایا شکرت...

صبح بلند میشی...(پس هنوز زنده ای هنوز خدا تورو لایق دونسته بیازماید)

سلامتی و تونستی روزه بگیری...(پس لیاقت بندگی و چشیدن طعم عبادت رو داشتی)

به بهترین آدمهای زندگیت یک پیام زیبا میفرستی...(پس یعنی عزیزانی داری که برایت مهم اند...هرچند فقط پدر جواب میدهد و جوابی بس لطیف که به خودت مینازی و همین برایت کافیست...)

به مادرت خدمت میکنی...(پس یعنی در کنار مادرت هستی)

یک کتاب خوب می خوانی...(پس یعنی به دنبال تغییر و بهبود زندگی ات هستی و قدرت ذهنی یادگیری داری و همچنین سواد خواندن)

یک دوره آموزشی دانلود میکنی ...(پس یعنی قادری با دنیای مجازی در جهت درستی حرکت کنی)

در ضمن شنیدن دوره آموزشی کارهای خونه رو انجام میدی....(پس یعنی خانه ای هست و حس مسئولیتی در من و قدرت ذهنی انجام همزمان چند کار را دارم)

شب هنگام با همه خانواده کنار هم مطالب طنز می خوانید و میخندید...(پس یعنی خانواده ای هست که برای هم وقت میگذارند و برای هم مهم اند که برای شادی هم تلاش می کنند)

وبلاگت را می نویسی و برنامه فردا رو هماهنگ میکنی و آرام میخوابی...(پس یعنی هنوز مینویسی و وبلاگت داره بزرگ میشه و امید داری برای فردا، مکانی داری برای آرام گرفتن)

پس یعنی...

خدایا شکرت برای هر لحظه ای که گذشت و گرمای حضورت رو تو رگ گردنم حس کردم...خدای شکرت ... شکر... شکر... شکر... فقط همین رو دارم که بگم...مررررررررررررررررسی....خدایا خیلی خوبی...امیدوارم بتونم بنده خوبی باشم برات...همین!

/ 0 نظر / 41 بازدید