شب، تو و من...

قصه ی شب قصه قشنگی است

گرچه تاریک است اما سیاه نیست

در پشت پرده ی شب چیزهایی نمایان می شود کبیر، ارزشمند...

اگر وتنها اگر آنگاه که همگان چشم بسته اند تو آگاهانه چشم باز کنی....رو به جهانی که همچون ستارگان است

همیشه هست ولی در روز قابل دیدن نیست 1

همینجاست که آنچه در مشغله ی های روزمرگی مجال و جرات بیان نمی ۀابد شب را غنیمت می شمارد

و چه رویاها یی که نمی آید 2

رویایی که تنها به چشم باز میتوان دید

رویای درک خویشتن...رویای درک معشوق...

رویای عشاق واقعی...

همانانکه تا انتهای رسیدن به معشوق رفتند و به لقا و فنا رسیدند....

از همین رویا پردازیها به گمتنم آغاز کردند...

به کدامین گناه تباه می شد؟

"شب" را می گوییم!

نوارزشی که میگویند آفریده شد برای آرام گرفتن روح و تن

و چه نیکو بود اگر تنها غذای روح میخوردیم تا او بزرگ شود...

پس عشق را بازی کن

آنچنان که دانه های تسبیح از میان انگشتانت می لغزد

بگذار قطره ای اشک هم بر مزار دانه ای بریزد که مدتهاست در سینه ات نهاده شده

دانه ای که باید قد بکشد

پابگیرد روی سینه و به خورشید برسد

گرچه هنوز زمین گیر زمینی بودن تن باشی3

گاه درد کشیدن حرص روحی است که باید به "صراط مستقیم" برسد

همچون سپیدار....محکم...استوار....پرشکوه و لطیف

به سکوت گوش کن

صدای دل را می شنوی؟

صدای خداست...

کمتر دقت کن...بیشتر میبینی...

رنگ خدا را...

همان رنگ سیز جانماز کوچک است

همان آرامشیست که در پس گفتگوی صمیمانه ی دونفره به دست می آید...

همان وجودی است که روح را در قفس تنگ تن نگه میداردتا کاسه عمر...

حیف است خوابیدن

وقتی میتوان تا سپیده دم با نگاه حرف زد

من به آسمان خیره می شوم و در نگاه او معنا می شوم...

هیچ کس و هیچ چیز حایل نیست

جز خود

برخیز.....4

این ملاقات خداست با خدا....5

همچون ارابه ای عاشق را به معشوق برسانو بازگرد...

ملاقاتی که گرچه دلهره دارد اما شیرین است...

جام عشق الهی را سیرابی نیست...

گوارای وجودتان!

---------------------------------------------------------------------------------------------

1 بخشی از نیچه کریست

2 نام فیلمی شگفت

3 برداشتی از یک ترانه

4 حافظ تو خود حجابی از میان برخیز

5 به یاد "انا الحق" حلاج!

پ.ن: خداکند روز ملاقات نهایی سر افکنده محبوب نباشد بابت "احسن مخلوقات" بودنم و آنچه هدف از خلقتم بوده است را درست به سرانجام رسانیده باشم....آمین!

/ 3 نظر / 25 بازدید
نيلوفر

فقط براي رسيدن به هدف بايد تلاش كرد و توكل

saedifar

[گل][گل]

99.99%

هرچه که در دل شب پیش میرویم علایم حیاتی گیاهان افزایش میابد هنگامی که سحر می شود شروع به فتوسنتز می کند ما هرچه شب می گذرد وسرد می شود رفتار حیاتی را از دست می دهیم امید را از دست میدهیم حتی از یک درخت درس نمی گیریم...!!!