چشم دل بازکن که جان بینی...

 

باید شبها هم عینک زد...این نورهای قلابی فریبمان میدهند...برق ماشین ها...لباسها...چهره ها...

وگرنه نور از برای کسی دیگر است....اگر بینشی عطا کند!

روزها باید نفسی عمیق کشید

به دور از این غبارهایی که بر چهره ها سایه انداخته است

زندگی سوختن و ساختن است اگر، تن به سوختن دهی تا ساخته شوی...

 

تلنگر:1 قسمت از 12 قسمت سال رفت، ما به چند قسمت از اهدافمون رسیدیم و تصمیماتمون رو عملی کردیم؟

خدایا!عنایتی بفرما که ظاهر فریبمان ندهد... همیشه چهره معصوم حکایت از درونی پاک ندار...(دیدم که میگم!) هرچند قضاوت کار من و ما نیست...قاضی کس دیگریست...

خدایا...این دوماه را روز شماری میکنم...پر از شوقم برای آمدن...

رسوایی...زیبا بود...فیلمی که حرف برای گفتن زیاد داشت...اکبر عبدی هم که بینظیر بود مثل همیشه...

 

بامن قدم بزن...

/ 3 نظر / 23 بازدید
M Y

دنیا برای ساختن و ساخته شدن است اگر سوختی بدان که یا بهه دلیل اگاهی کم راه را به بیراهه رفته ای ویا در حکمت افریننده شک کرده ای ا امده ایم تا ساخته شویم و اگر لایق باشیم بسازیم

دکتر م

شب ها عینک نمیخواهد اشک زلال میخواهد تا بشوید هرچه غیر اوست از چشمانمان الله نور السّماوات و الارض، مثل نوره کمشکوة فیها مصباح، المصباح فی زجاجة الزجاجة تفسیر ایه 35 سوره نور رو بخونید وقتی حرف از ظاهر معصوم و طینت خبیث میشه یاد گربه ی شرک میفتم[لبخند]